HTML

Reference

Tokom godina smo stekli povjerenje mnogobrnojnih klijenata a među njima se nalaze i najveće kompanije u FBIH u koje spadaju najuspješnija preduzeća i mnoge državne institucije.
 • Klinički centar univerziteta Sarajevo, klinika Jezero
 • Mercedes Benz Lašva Comerc
 • Zgrada Dnevnog Avaza
 • Predsjedništvo BIH
 • UNDP
 • Vlada Brčko Distrikta
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH
 • Lutrija BIH
 • Elektroprivreda BIH
 • Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne
 • Elektroprijenos BIH
 • Stručna služba Kantona Sarajevo
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK
 • Ministarstvo odbrane BIH
 • BH Pošte
 • Obavještajno sigurnosna agencija BIH
 • Parlamentarna skupština BIH
 • Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH
 • Federalna uprava policije
 • J.U. Univrzitet Bihać
 • Uprava za indirektno oporezivanje BIH Banja Luka
 • J.U. Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
 • Ministarstvo sigurnosti Granične policije BIH
 • BH Telecom Sarajevo
 • Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 • Medicinski fakultet Tuzla
 • Investicijska banka FBIH
 • Filozofski fakultet Sarajevo
 • Kantonalna bolnica Zenica
 • Fabrika Cementa Lukavac
 • Općina Šamac
 • Općina Ilijaš
 • Procredit bank d.d. Sarajevo
0 0